Tiesiakrypčiai čiaupai ir vožtuvai su tiesiu lizdu